Vol 109 No 7 (2015)

					Náhled Vol 109 No 7 (2015)

Přírodní látky kyselé chuti

Asymetrická hydrogenace iminů

Aplikace pyrolýzního bio-oleje

Proteasami aktivované receptory

Historie Ústavu fyzikální chemie AV ČR

Bulletin

 

Ročník 109

CHLSAC 109 (7) 481-592 (2015)

ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

http://www.chemicke-listy.cz

Publikováno: 15.07.2015

Články