Využitie UV/VIS spektroskopie pri stanovení antioxidačných vlastností hydroxybenzoových kyselín pri reakcii s peroxonitritom

  • B. Veliká Ústav lekárskej a klinickej biochémie, Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, Slovensko
  • B. Hubková Ústav lekárskej a klinickej biochémie, Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, Slovensko
  • M. Mareková Ústav lekárskej a klinickej biochémie, Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, Slovensko
  • I. Kron Ústav lekárskej a klinickej biochémie, Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, Slovensko
Klíčová slova: voľné radikály, antioxidant, hydroxybenzoové kyseliny, peroxonitrit

Abstrakt

Hydroxybenzoic acids are effective radical scavengers. Gallic, 2,4-di­hydroxybenzoic, 3,5-dihydroxy­benzoic, and caffeic acids gave the best results.

Publikované
2015-07-15
Sekce
Články