Pyrometalurgické spracovanie elektronického odpadu plazmovou technológiou

  • M. Lázár Katedra energetickej techniky, Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Košice, Slovensko
  • I. Imriš Katedra energetickej techniky, Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Košice, Slovensko
  • M. Lengyelová Katedra energetickej techniky, Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Košice, Slovensko
  • P. Horbaj Katedra energetickej techniky, Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Košice, Slovensko
Klíčová slova: plazmová technológia, elektronický odpad, pyrometalurgické spracovanie

Abstrakt

The article deals with the material and energy reco­very of electronics waste, which is a serious environmental problem. The study specifically analyzes the plasma mel­ting of electronics waste in a 10 kVA plasma reactor to obtain alloys, glassy slag and syngas.

Publikované
2015-07-15
Sekce
Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)