Využití elektrochemické impedanční spektroskopie pro objasnění elektrochemických vlastností směsí lecitinu a cholesterolu v modelových fosfolipidových membránách

Autoři

  • K. Nováková Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., Praha | Ústav environmentálního a chemického inženýrství, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Pardubice
  • T. Navrátil Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., Praha
  • I. Šestáková Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., Praha
  • V. Mareček Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., Praha
  • J. Chýlková Ústav environmentálního a chemického inženýrství, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Pardubice

Klíčová slova:

lecitin, cholesterol, biologická membrána, elektrochemická impedanční spektroskopie

Abstrakt

Different models of phospholipid membranes (PLMs) have been utilized for better understanding of properties and functionality of real biological membranes. Mechanisms of transport processes and membrane properties can be investigated on planar phospholipid bilayers. Electrochemical behavior of phosphatidylcholine-cholesterol mixtures in the PLM form was studied by electrochemical impedance spectroscopy. Phosphatidylcholine (lecithin) and cholesterol are essential for living cells and, therefore, they were chosen for experiments. Different lecithin/cholesterol ratios were tested on different polycarbonate (PC). This material is formed by a condensation polyme­rization resulting in a carbon that is bonded to three oxygens. The time dependence of PLM formation in the presence of cholesterol was investigated.

Stahování

Publikováno

15.03.2014

Jak citovat

Nováková, K., Navrátil, T., Šestáková, I., Mareček, V., & Chýlková, J. (2014). Využití elektrochemické impedanční spektroskopie pro objasnění elektrochemických vlastností směsí lecitinu a cholesterolu v modelových fosfolipidových membránách. Chemické Listy, 108(3), 219–225. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/537

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 > >>