Testování metody stanovení dusičnanů s využitím přenosného fotometrického analyzátoru

  • R. Šelešovská Ústav environmentálního a chemického inženýrství, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Pardubice
  • B. Kränková Ústav environmentálního a chemického inženýrství, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Pardubice
  • A. Krejčová Ústav environmentálního a chemického inženýrství, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Pardubice
  • L. Janíková Ústav environmentálního a chemického inženýrství, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Pardubice
  • J. Chýlková Ústav environmentálního a chemického inženýrství, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Pardubice
Klíčová slova: přenosný fotometrický analyzátor, FIA, spektrofotometricky sledovaná simultánní neutralizační mikrotitrace, dusičnany

Abstrakt

In this work, a method to determine NO3 using portable analyzer Photometer PF-12 (Macherey-Nagel, Germany) for analysis of model solutions, and drinking as well as natural water was tested. The obtained results have been compared with those achieved by flow injection analysis and by spectrophotometrically followed simultaneous neutralizing microtitration.

Publikované
2016-06-15
Sekce
Články