Negativní vliv spoluspalování biomasy na odsíření spalin z fluidních kotlů

  • P. Buryan Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, Vysoká škola chemické-technologická v Praze, Praha
Klíčová slova: spoluspalování, biomasa, odsíření spalin, uhlí, vápenec

Abstrakt

Laboratory research involving three different limestones, four solid fossil fuels and nine types of biomass has shown that biomass significantly reduces the reactivity of calcined limestone in desulfurization of combustion pro­ducts. This negative effect can be attributed to coating of CaO with various products of biomass and coal combustion.

Publikované
2014-12-15
Sekce
Články