Problematika stanovení charakteristických teplot tavitelnosti popela biomasy

Autoři

  • J. Horák VŠB – Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, Inovace pro efektivitu a životní prostředí, Ostrava
  • Z. Jankovská VŠB – Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, Inovace pro efektivitu a životní prostředí, Ostrava
  • M. Branc VŠB – Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, Inovace pro efektivitu a životní prostředí, Ostrava
  • F. Straka Ústav pro výzkum a využití paliv, a.s., Praha
  • P. Buryan Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • P. Kubesa VŠB – Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, Inovace pro efektivitu a životní prostředí, Ostrava
  • F. Hopan VŠB – Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, Inovace pro efektivitu a životní prostředí, Ostrava
  • K. Krpec VŠB – Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, Inovace pro efektivitu a životní prostředí, Ostrava

Klíčová slova:

charakteristické teploty tavitelnosti popela, biomasa, metodika

Abstrakt

Sintering and adhesion of biomass ash in burners are big problems due to low temperatures of biomass ash fusibility. The low characteristic temperatures are caused by the presence of oxides (SiO2, CaO, Na2O, K2O) and chlorides, which significantly reduce the melting points. This article deals with four methods for the title purpose. Only one of them is suitable for biomass ash.

Stahování

Publikováno

15.06.2013

Jak citovat

Horák, J., Jankovská, Z., Branc, M., Straka, F., Buryan, P., Kubesa, P., Hopan, F., & Krpec, K. (2013). Problematika stanovení charakteristických teplot tavitelnosti popela biomasy. Chemické Listy, 107(6), 502–509. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/684

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 > >>