Problematika stanovení charakteristických teplot tavitelnosti popela biomasy

  • J. Horák VŠB – Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, Inovace pro efektivitu a životní prostředí, Ostrava
  • Z. Jankovská VŠB – Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, Inovace pro efektivitu a životní prostředí, Ostrava
  • M. Branc VŠB – Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, Inovace pro efektivitu a životní prostředí, Ostrava
  • F. Straka Ústav pro výzkum a využití paliv, a.s., Praha
  • P. Buryan Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • P. Kubesa VŠB – Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, Inovace pro efektivitu a životní prostředí, Ostrava
  • F. Hopan VŠB – Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, Inovace pro efektivitu a životní prostředí, Ostrava
  • K. Krpec VŠB – Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, Inovace pro efektivitu a životní prostředí, Ostrava
Klíčová slova: charakteristické teploty tavitelnosti popela, biomasa, metodika

Abstrakt

Sintering and adhesion of biomass ash in burners are big problems due to low temperatures of biomass ash fusibility. The low characteristic temperatures are caused by the presence of oxides (SiO2, CaO, Na2O, K2O) and chlorides, which significantly reduce the melting points. This article deals with four methods for the title purpose. Only one of them is suitable for biomass ash.

Publikované
2013-06-15
Sekce
Články