Řešené příklady interpretace produktových spekter peptidů

  • J. Novák Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha
  • V. Havlíček Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha
Klíčová slova: fragmentace, mechanismus, pravidlo, isotopová obálka, interpretační postup, nomenklatura iontů, jemná isotopová struktura

Abstrakt

The fragmentation of four peptide types, i.e. linear, cyclic, branched and branched-cyclic peptides, is described in four tutorial examples. The possible de novo sequencing approaches are supported by an open tool called CycloBranch. This tutorial represents a practical extension of our preceding article Fundamentals of Mass Spectra Interpretation published in the previous Chemicke listy issue (2/2020) and can serve the newcomers for the basic orientation in the peptidomics field.

Publikované
2020-03-15
Sekce
Články