Základy interpretace hmotnostních spekter

Autoři

  • L. Škultéty Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha
  • J. Novák Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha
  • V. Havlíček Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha

Klíčová slova:

fragmentace, mechanismus, pravidlo, isotopová obálka, interpretační postup, nomenklatura iontů, jemná isotopová struktura

Abstrakt

In this paper the authors present their entirely subjective approaches to identify mass spectra of small molecules generated by electron ionization or product ion mass spectra of biopolymers generated by collision-induced dissociation. A rich set of interpretation approaches is supported by knowledge of isotopic profiles including fine isotope structures, exact mass measurements, and application of common fragmentation rules known from gas-phase ion chemistry as well as bioinformatics.

Stahování

Publikováno

15.02.2020

Jak citovat

Škultéty, L., Novák, J., & Havlíček, V. (2020). Základy interpretace hmotnostních spekter. Chemické Listy, 114(2), 145–154. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3542

Číslo

Sekce

Články