Chemicky aktivované a roubované substráty a jejich analýza

  • M. Benkocká Ústecké materiálové centrum a katedra fyziky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem
  • T. Knapová Ústecké materiálové centrum a katedra fyziky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem
  • J. Braborec Ústecké materiálové centrum a katedra fyziky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem | Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i., Oddělení syntéz, Husinec-Řež
  • J. Matoušek Ústecké materiálové centrum a katedra fyziky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem
  • H. Černá Ústecké materiálové centrum a katedra fyziky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem
  • M. G. S. Londesborough Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i., Oddělení syntéz, Husinec-Řež
  • V. Švorčík Ústav inženýrství pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha
  • Z. Kolská Ústecké materiálové centrum a katedra fyziky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem
Klíčová slova: aktivace povrchů, piranha roztoky, roubování povrchů, povrchové vlastnosti, fluorescence, elektrokinetická analýza, goniometrie, rentgenová fotoelektronová spektroskopie

Abstrakt

In this work we studied surface properties of different modified substrates, polymers, glass and silicates. Polymers and glass were firstly activated by Piranha solutions. Activated surfaces of polymers and glass and non-activated silicates were grafted by amino-compounds and subsequently with borane compounds, one of them being highly fluorescent (B18H22). Surface properties were cha­racterized by X-ray photoelectron spectroscopy, goniometry, electrokinetic analyses and fluorescent spectroscopy.

Publikované
2015-12-15
Sekce
Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)