Nanokompozitné materiály typu striebro-polymér v bioinženýrstve

  • J. Siegel Ústav inženýrství pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • I. Nemogová Ústav inženýrství pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • M. Polívková Ústav inženýrství pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • V. Švorčík Ústav inženýrství pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
Klíčová slova: príprava nanoštruktúr, nanokompozity, excimérový laser, antibakteriálna aktivita

Abstrakt

This review discusses the methods of the nanofabrication of metal-polymer composites, especially those based on silver nanostructures. The advantages of composites based on biocompatible polymer matrix, as well as their modifications with suitable techniques are broadly discussed. Different forms of silver nanostructures are reviewed with special emphasis on their antimicrobial activity. Mechanisms of the antimicrobial action of the silver nanostructures are summarized together with proposed ways of passing through the cell wall and processes triggered in cellular environment.

Publikované
2019-01-15
Sekce
Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 > >>