Příprava, funkcionalizace a roubování nanočástic ušlechtilých kovů na aktivovaný polymer

  • A. Řezníčková Ústav inženýrství pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • Z. Novotná Ústav inženýrství pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • Z. Kolská Přírodovědecká fakulta, Univerzita J.E. Purkyně Ústí nad Labem, Ústí nad Labem
  • P. Ulbrich Ústav biochemie a mikrobiologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • V. Švorčík Ústav inženýrství pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
Klíčová slova: polymery, nanočástice, roubování, aktivace povrchu, povrchové vlastnosti, mikroskopie atomárních sil, transmisní elektronová mikroskopie, rentgenová fotoelektronová spektroskopie, elektrokinetická analýza

Abstrakt

This review provides an insight into the history of syntheses, functionalizations and applications of noble metal nanoparticles examining their interactions with polymer substrate. A survey of rapidly expanding literature on this topic is presented. The most challenging problems are outlined, among them finding new chemical and physical methods of functionalizing noble metal nanoparticles with compounds that can promote efficient binding and clearance. In addition, we present two procedures of grafting Au and Ag nanoparticles onto plasma-treated poly(ethylene terephthalate) (PET). The changes in the surface physicochemical properties of modified PET, caused by plasma treatment and grafting with a dithiol and Au and Ag nanoparticles, were examined by TEM/HRTEM, AFM, UV-Vis and XPS spectrometries and by electrokinetic analysis. We achieved a higher concentration of Au and Ag nanoparticles by deposition on PET modified with dithiol. The studied polymers can be used in medicine as a prevention of bacterial film formation.

Publikované
2014-09-15
Sekce
Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 > >>