Identifikace a charakterizace bakterií s bioremediačním potenciálem – od kultivace k metagenomice

Autoři

  • O. Uhlík Ústav biochemie a mikrobiologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • M. Strejček Ústav biochemie a mikrobiologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • M. Hroudová Oddělení genomiky a bioinformatiky, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., Praha
  • K. Demnerová Ústav biochemie a mikrobiologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • T. Macek Ústav biochemie a mikrobiologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha

Klíčová slova:

identifikace bakterií, bioremediace, kultivace, metagenomika

Abstrakt

Microbial bioremediation is based on the metabolic activity of certain populations capable of transforming or assimilating unusual substrates, including xenobiotics. Plants, on the other hand, have only limited ability to mineralize such substrates; they rather transform and store them in vacuoles or cell wall structures. Yet plants are often important for microbial activities. The rhizosphere is a hotspot of plant-microbe interactions. Identification and characterization of microorganisms in contaminated environments is essential for (i) assessing the bioremediation potential of intrinsic microflora, (ii) designing bioremediation strategies; and (iii) monitoring engineering bioremediation. The development of associated techniques – from cultivation to metagenomics – is illustrated by a case study.

Stahování

Publikováno

15.08.2013

Jak citovat

Uhlík, O., Strejček, M., Hroudová, M., Demnerová, K., & Macek, T. (2013). Identifikace a charakterizace bakterií s bioremediačním potenciálem – od kultivace k metagenomice. Chemické Listy, 107(8), 614–622. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/627

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 4 > >>