Skupinovo-selektívny polymér s odtlačkom molekuly ako sorbent pre extrakciu kumarínov z liečivých rastlín

  • A. Spevak Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, Slovensko
  • K. Hroboňová Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, Slovensko
Klíčová slova: polymér s odtlačkom molekuly, extrakcia tuhou fázou, kumaríny, liečivé rastliny

Abstrakt

Coumarins occurring in plants are well known for their pharmacological activities as anticoagulants, fungicides and spasmolytics. The review deals with molecularly imprinted solid phase extraction coupled with HPLC applied to the determination of simple coumarins. The influence of analyte structure on sorption capacity was studied. The method is suitable for isolation and purification of coumarins.

Publikované
2014-03-15
Sekce
Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)