Možnosti prípravy polymérov s odtlačkami molekúl

  • A. Machyňáková Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, Slovensko
  • K. Hroboňová Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, Slovensko
Klíčová slova: polyméry s odtlačkami molekúl, polymerizačné techniky

Abstrakt

The article reviews methods for preparation of mole­cularly imprinted polymers. Various methods of polymerization and their advantages and disadvantages are discussed.

Publikované
2016-09-15
Sekce
Články