Porovnání dvou metod charakterizujících proces lisování tablet

  • P. Svačinová Katedra farmaceutické technologie, Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Hradec Králové
  • M. Řehula Katedra farmaceutické technologie, Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Hradec Králové
  • P. Ondrejček Katedra farmaceutické technologie, Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Hradec Králové
  • M. Rabišková Katedra farmaceutické technologie, Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Hradec Králové
Klíčová slova: záznam síla-dráha, test stresové relaxace, přímé lisování tablet, hydrogenfosforečnan vápenatý dihydrát, laktosa, mikrokrystalická celulosa

Abstrakt

The present study evaluates the compression process of tablets containing microcrystalline cellulose, lactose or calcium hydrogenphosphate dihydrate. The evaluation used the force-displacement record and stress relaxation test. The obtained results also showed that both other me­thods based on different principles are comparable.

Publikované
2014-06-15
Sekce
Články