Aplikační možnosti disoluční metody s průtokovou celou

Autoři

  • J. Jirásková Katedra farmaceutické technologie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Karlova, Hradec Králové, Česká republika
  • P. Ondrejček Katedra farmaceutické technologie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Karlova, Hradec Králové, Česká republika
  • T. Wolaschka Katedra farmaceutickej technológie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Košice, Slovensko
  • M. Řehula Katedra farmaceutické technologie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Karlova, Hradec Králové, Česká republika
  • M. Rabišková Katedra farmaceutické technologie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Karlova, Hradec Králové, Česká republika | Katedra farmaceutickej technológie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Košice, Slovensko

Klíčová slova:

zkouška disoluce, průtoková cela, nanočástice, stenty, implantáty, inhalační léky

Abstrakt

Flow-through cell dissolution method was implemen­ted in pharmacopoeias in 1990 and since that time its usage significantly increased. It is employed in oral dosage forms with controlled drug release to measure dissolved drug amount within particular time intervals and to characterize pure drug properties (apparent dissolution). Modified flow-through cell is used to determine the drug dissolution from lipophilic dosage forms such as suppositories and soft capsules. Recently, few modifications of this method were published in order to provide drug release studies from parenteral controlled release products and inhalation dosage forms. Review article is presenting last innovations in this area, i.e. new adjustment and arrangement of flow-through cell method, to assess drug release from implants, micro- and nanoparticulate systems, stents and inhalation medicaments in the way more correspon­ding to in-vivo conditions.

Stahování

Publikováno

15.01.2015

Jak citovat

Jirásková, J., Ondrejček, P., Wolaschka, T., Řehula, M., & Rabišková, M. (2015). Aplikační možnosti disoluční metody s průtokovou celou. Chemické Listy, 109(1), 34–40. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/411

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>