Hromadný otevřený online kurz „Význam radiochemie pro naši společnost“

Autoři

 • Anu Airaksinen Department of Chemistry, University of Helsinki, Helsinki, Finsko
 • Francesca Concia METID, Politecnico di Milano, Milano, Itálie
 • Sudeep Das Department of Chemistry, University of Helsinki, Helsinki, Finsko
 • Petr Distler Katedra jaderné chemie, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT, Praha, Česká republika
 • Jan John Katedra jaderné chemie, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT v Praze, Praha, Česká republika
 • Elena Macerata Department of Energy, Politecnico di Milano, Milano, Itálie
 • Mario Mariani METID, Politecnico di Milano, Milano, Itálie
 • Eros Mossini Department of Energy, Politecnico di Milano, Milano, Itálie
 • Maddalena Negrin Department of Energy, Politecnico di Milano, Milano, Itálie
 • Mojmír Němec Katedra jaderné chemie, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT v Praze, Praha, Česká republika
 • Vivien Pottgießer Institute of Radioecology and Radiation Protection, Leibniz Universität Hannover, Hannover, Německo
 • Teodora Retegan Division of Nuclear Chemistry and Industrial Materials Recycling, Department of Chemistry and Chemical Engineering, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Švédsko
 • Marko Štrok Department of Environmental Sciences, Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovinsko
 • Milada Teplá Katedra učitelství a didaktiky chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika
 • Clemens Walther Institute of Radioecology and Radiation Protection, Leibniz Universität Hannover, Hannover, Německo

DOI:

https://doi.org/10.54779/chl20230708

Klíčová slova:

radiochemie, jaderná chemie, hromadný otevřený online kurz

Abstrakt

The massive open online course "Essential radiochemistry for society" represents a modern form of education. Due to its attractive design, varied content and interactive nature, it has the potential to appeal to various interest groups. Thematically, the course is divided into five weeks: Radiochemistry for the environment, health, industry, nuclear energy and society. In addition to radiochemistry and nuclear chemistry, which are the basis of the course, direct connections can be found to biology, physics, ecology, art and culture. The course is comprehensive; a participant can study only selected chapters or the entire course independently. Recommendations and tips for effectively using the course in classes have been compiled for teachers and lecturers.

chla.jpg

Hromadný otevřený online kurz „Essential radiochemistry for society“ představuje moderní formu vzdělávání. Díky poutavému designu, pestrému obsahu a interaktivnímu charakteru má potenciál oslovit různé zájmové skupiny. Tematicky je kurz rozdělen do pěti týdnů: Radiochemie a životní prostředí, zdraví, průmysl, jaderná energetika a společnost. Kromě radiochemie a jaderné chemie, které jsou základem kurzu, lze nalézt přímé vztahy k biologii, fyzice, ekologii nebo umění a kultuře. Kurz je ucelený, účastník může nastudovat jen vybrané kapitoly nebo celý kurz zcela samostatně. Pro pedagogy byla sestavena doporučení a tipy na efektivní využití kurzu ve výuce.

Stahování

Publikováno

15.11.2023

Jak citovat

Airaksinen, A., Concia, F., Das, S., Distler, P., John, J., Macerata, E., Mariani, M., Mossini, E., Negrin, M., Němec, M., Pottgießer, V., Retegan, T., Štrok, M., Teplá, M., & Walther, C. (2023). Hromadný otevřený online kurz „Význam radiochemie pro naši společnost“. Chemické Listy, 117(11), 708–713. https://doi.org/10.54779/chl20230708

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)