Elektrochemické stanovenie amlodipínu vo farmaceutických prípravkoch a v moči využitím bórom dopovanej diamantovej elektródy

  • K. Cinková Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, Slovensko
  • Ľ. Švorc Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, Slovensko
Klíčová slova: amlodipín, bórom dopovaná diamantová elektróda, diferenčná pulzová voltampérometria, detekčný limit

Abstrakt

The boron-doped diamond electrode (BDDE) as a perspective electrochemical sensor in association with differential pulse voltammetry was used for a sensitive determination of Amlodipine (AML) was determined in pharmaceutical formulations and in urine using a BDDE.  AML undergoes an irreversible electrochemical oxidation with a peak potential of ca. +0.75 V (vs. Ag/AgCl, 3 mol l–1 KCl in a mixture of Britton-Robinson buffer of pH 5 and methanol, 10:1). The obtained parameters were as follows: the linear concentration range at 2·10–7 – 6·10–6 mol l–1 and at 6·10–6 – 3.8·10–5 mol l–1, detection limit 7.4·10–8 mol l–1 and relative standard deviation 3.6 % at 9.9·10–6 mol l–1 AML, n = 20). The proposed procedure was used in the analysis of commercial tablets and model urine samples with good recoveries. The method is simple, rapid, sensitive and of good repeatability.

Publikované
2015-06-15
Sekce
Články