Kvantitativní analýza s využitím hmotnostní spektrometrie

  • M. Volný Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha
Klíčová slova: mez detekce, citlivost, odstup od šumu, detekční mez metody, instrumentální mez detekce, mez kvantifikace, interní standard, kalibrační křivka

Abstrakt

The present paper is an overview of basic concepts important for quantitative mass spectrometry, such as limit of detection, sensitivity, signal-to-noise ratio, method detection limit, instrument detection limit, limit of quantification, and calibration curve model. The topics are mainly covered from the perspective of small molecule LC-MS. The text includes detailed discussion of different approaches that can be used to define limit of quantification, from traditional signal-to-noise ratio and standard deviation definition to more recent definitions utilizing accuracy and precision. Usage of internal standards and certified materials is also briefly described.

Publikované
2020-03-15
Sekce
Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)