Hmotnostní analyzátor doby letu

  • M. Volný Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha
Klíčová slova: hmotnostní spektrometrie, analyzátor doby letu, analyzátor TOF, iontové zrcadlo, zpožděná extrakce iontů, ortogonální analyzátor TOF, kalibrace

Abstrakt

The paper presents a brief overview of the time-of-flight mass analyzer and its implementation in mass spectrometry. Fundamental concepts, properties and equations are explained. Various configurations of time-of-flight analyzer are described, including the linear arrangement, reflector and orthogonal time-of-flight. Delayed extraction and its influence on resolution improvement is explained. The text also mentions metastable ions, influence of the vacuum, mass calibration and some alternative concepts in time-of-flight mass spectrometry.

Publikované
2020-02-15
Sekce
Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)