Doplňkové metody v hmotnostní spektrometrii

Autoři

  • F. Tureček Department of Chemistry, University of Washington, Seattle, WA, USA

Klíčová slova:

akční spektroskopie, fotodisociace, excitované stavy, cytosin, guanin, adenin, thymin, uracil, synchrotron SOLEIL, iontově-molekulové komplexy, lineární urychlovač, elektronový laser FELIX, anharmonicita vibračních módů, hmotnostní spektrometrie na urychlovačích, elementární analýza, isotopy, záporné ionty, primární ionty Cs⁺, magnetický sektorový analyzátor, princip sekulární rovnováhy, isotop ¹⁴C

Abstrakt

This chapter deals with two special auxiliary methods used in mass spectrometry. The first one is photodissociation action spectroscopy in the infrared, visible, and ultraviolet region. Discussed are methods utilizing single-photon and multiphoton excitation schemes that are illustrated by example spectra. Combination action spectroscopy methods such as tagging with atoms or molecules and dip spectroscopy are briefly mentioned. The other part introduces the basics of accelerator mass spectrometry. Instrumentation methods for ion formation, charge stripping, and detection are described. The applications are illustrated by radiocarbon dating.

Stahování

Publikováno

15.02.2020

Jak citovat

Tureček, F. (2020). Doplňkové metody v hmotnostní spektrometrii. Chemické Listy, 114(2), 126–132. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3540

Číslo

Sekce

Články