Chemie iontů v plynné fázi: základní pojmy

Autoři

  • F. Tureček Department of Chemistry, University of Washington, Seattle, WA, USA

Klíčová slova:

protonová afinita, bazicita v plynné fázi, reakční koordináta, kinetika, přesmyk versus štěpení jedné vazby, kinetický posuv, energie a struktura iontů, reaktivita, tranzitní stavy

Abstrakt

This article deals with the fundamental definitions used in mass spectrometry and gas-phase ion chemistry. Positive ions are characterized by ionization energy, proton affinity and gas-phase basicity. Negative ions are characterized by electron affinity and gas-phase acidity. Also discussed are the fragmentation energetics and types of potential energy diagrams. Kinetic aspects of ion dissociations are discussed with respect to charge distribution in even-electron and odd-electron ions, and parameters controlling rate constants, such as activation energy and frequency factors.

Stahování

Publikováno

15.02.2020

Jak citovat

Tureček, F. (2020). Chemie iontů v plynné fázi: základní pojmy. Chemické Listy, 114(2), 89–95. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3534

Číslo

Sekce

Články