Stanovení ibuprofenu a diklofenaku v povrchových vodách metodou LC-MS-MS

  • M. Vávrová Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí, Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně, Brno
  • P. Landová Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí, Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně, Brno | Centrum AdMaS, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Brno
  • T. Švestková Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí, Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně, Brno | Centrum AdMaS, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Brno
  • J. Burešová Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí, Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně, Brno | Povodí Moravy, s.p., Vodohospodářské laboratoře, Oddělení speciální organické analýzy, Brno
Klíčová slova: diklofenak, ibuprofen, extrakce pevnou fází, LC-MS-MS, povrchová voda

Abstrakt

A method to determine Ibuprofen and Diclofenac in surface water was developed. Drugs were extracted from water by solid phase extraction (SPE). The identification and quantification of analytes were carried out by liquid chromatography with a tandem mass spectrometer (LC-MS-MS). The proposed method has been validated. Validation characteristics such as repeatability, recoveries, limit of detection, limit of determination and expanded uncertainty are given.

Publikované
2018-05-15
Sekce
Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)