Sledování funkčnosti vybraných katexů při tepelném zatěžování

Autoři

  • L. Zárybnická Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Pardubice
  • E. Stránská MemBrain s.r.o., Stráž pod Ralskem
  • M. Večeřa Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Pardubice
  • E. Černošková Společná laboratoř chemie pevných látek Ústavu makromolekulární chemie, v.v.i., AV ČR, Praha a Fakulty chemicko-technologické, Univerzity Pardubice, Pardubice
  • K. Melánová Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Praha

Klíčová slova:

katexy, tepelné zatěžování, iontovýměnná kapacita

Abstrakt

The article deals with the influence of temperature on the ion exchange capacity of selected cation exchangers. Operations running at increased temperatures may influence the ion exchange of ion exchangers, which affects their ion exchange capacities. The ion exchangers were tested in the H+ form, at various temperatures, in the wet and dry states. Particle size distribution and swelling capacities were determined before and after the thermal loading.  DSC and TGA as well as ion exchange capacities were measured. The results show that the thermal stresses decreased the ion-exchange functions of the resins.

Stahování

Publikováno

15.11.2015

Jak citovat

Zárybnická, L., Stránská, E., Večeřa, M., Černošková, E., & Melánová, K. (2015). Sledování funkčnosti vybraných katexů při tepelném zatěžování. Chemické Listy, 109(11), 856–859. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/287

Číslo

Sekce

Články