Adsorpce peptidů produkovaných fytoplanktonem na aktivním uhlí

Autoři

  • L. Čermáková Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i., Praha | Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Praha
  • L. Pivokonská Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i., Praha
  • I. Kopecká Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i., Praha
  • M. Pivokonský Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i., Praha | Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Praha
  • V. Janda Ústav technologie vody a prostředí, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha

Klíčová slova:

aktivní uhlí, adsorpce, organické látky produkované fytoplanktonem, peptidy

Abstrakt

The paper deals with adsorption of AOM peptides during water treatment. The adsorption is affected by many circumstances. However, the principal factors are size distribution of the adsorbent pores, pH value of the solution and its ionic strength. For the adsorption of peptides having molecular weight lower than 4 kDa, the most important role play mesopores (d > 2 nm) and micropores (d = 0.8–2 nm). Charge characteristics of AOM functional groups and surface activated carbon functional groups are determined by pH value of the solution. These charge relationships affect prevailing mechanisms of interactions between peptides and the activated carbon surface. The biggest adsorption capacities are reached at weakly acidic region of pH due to an effect of attractive electrostatic forces between the activated carbon surface and AOM peptides. The next factor influencing the AOM adsorption is ionic strength of the solution. Its increasing value can have a positive effect on the adsorption efficiency, but the adsorbent character and pH value of the water to be treated, should be taken into account.

Stahování

Publikováno

15.03.2015

Jak citovat

Čermáková, L., Pivokonská, L., Kopecká, I., Pivokonský, M., & Janda, V. (2015). Adsorpce peptidů produkovaných fytoplanktonem na aktivním uhlí. Chemické Listy, 109(3), 176–179. Získáno z http://chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1303

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>