Archiv


Vyhledávání v Bulletinech

-čtvrtletník Asociace Českých chemických společností, vydáván s č. 1, 4, 7 a 10 Chemických listů
Copyright © Chemické listy / Česká společnost chemická

Bulletin CSCh
Ročník 54číslo 1

PDF
OBSAH

Bulletin
Asociace českých chemických společností

vydáván s čísly 1, 4, 7 a 10 Chemických listů

Redakční kruh:

Radmila Řápková, Pavel Drašar, Radek Liboska (web), Vlastimil Vyskočil (Šéfredaktor).

Adresa redakce a ČSCH:

Novotného lávka 5
116 68 Praha 1.
 
tel. +420-2-21082370, fax +420-2-22220184

Cirkulace:

Chemické listy obsahující Bulletin jsou zasílány zdarma všem individuálním a kolektivním členům ČSCH v ČR i zahraničí a do všech relevantních knihoven v ČR a významným představitelům české chemie a chemického průmyslu. V rámci dohod o spolupráci i členům dalších odborných společností.


Copyright © Chemické listy/Česká společnost chemická
Vydavatelem a vlastníkem Copyrightu je ČSCH. Citování údajů otištěných v Bulletinu je povoleno pouze za předpokladu plného uvedení zdroje. Přetištění části Bulletinu je povoleno pouze s výslovným souhlasem vydavatele. Pokud jsou v Bulletinu použity názvy (jména), jejichž text (znění) je chráněn podle zákona, bez náležitého odkazu, má se za to, že tato jména jsou generická a narušení ustanovení o ochranných známkách není úmyslné.