[1]
J. Dědík, V. Vyskočil, A. Daňhel, a J. Barek, „Voltametrické stanovení ekotoxických nitrovaných sloučenin pomocí leštěné stříbrné pevné amalgámové kompozitní elektrody", Chem. Listy, roč. 106, č. 3, s. 217–223, bře. 2012.