[1]
J. Berka, I. Víden, a V. Kozmík, „Organické látky detegované v heliovém okruhu experimentální výzkumné aparatury k simulaci chlazení jaderného reaktoru při zahájení provozu", Chem. Listy, roč. 106, č. 10, s. 980–987, říj. 2012.