[1]
P. Kania, T. Studecký, P. Černý, a Š. Urban, „Emisní rotační spektroskopie plynů v decimetrové oblasti spektra jako účinný nástroj konformační analýzy složitých molekul", Chem. Listy, roč. 106, č. 10, s. 945–952, říj. 2012.