[1]
M. Tatarkovič, G. Broncová, a M. Kronďák, „Elektroimpedanční spektroskopie a její využití v chemické analýze", Chem. Listy, roč. 106, č. 11, s. 1067–1074, lis. 2012.