[1]
H. Doležalová Weissmannová, I. Štěpánková, M. Vávrová, a A. Lapčíková, „Stanovení toxicity „musk“ sloučenin s využitím alternativních testů ekotoxicity", Chem. Listy, roč. 107, č. 2, s. 172–177, úno. 2013.