[1]
M. Chalányová, I. Prochácková, a M. Hutta, „Vývoj metódy izolácie vybranej skupiny pesticídov z pôdy prietokovou extrakciou z tuhej vzorky pred HPLC analýzou", Chem. Listy, roč. 107, č. 2, s. 165–171, úno. 2013.