[1]
R. Szkandera, H. Dočekalová, M. Kadlecová, J. Trávníčková, a P. Diviš, „Sorpční gel s oxidem titaničitým pro stanovení rtuti technikou difuzního gradientu v tenkém filmu", Chem. Listy, roč. 107, č. 2, s. 160–164, úno. 2013.