[1]
M. Zychová, M. Růžičková, J. Macák, a V. Janda, „Vlastnosti a použití superkritické vody", Chem. Listy, roč. 107, č. 2, s. 126–135, úno. 2013.