[1]
L. Čanecká, M. Bujdoš, I. Hagarová, a P. Matúš, „Štúdium sorpcie oxoaniónov As(V), Sb(V) a P(V) a ich vzájomných zmesí na syntetický goethit", Chem. Listy, roč. 107, č. 4, s. 304–307, dub. 2013.