[1]
E. Jílková, „Plně automatizovaná izolace zinkových proteinů vázajících zinek z buněk Staphylococcus aureus pomocí paramagnetických částic", Chem. Listy, roč. 107, č. 8, s. 648–654, srp. 2013.