[1]
J. Vacek, D. Novák, a M. Zatloukalová, „Nové směry v elektrochemii biomakromolekul: stručný přehled a diskuse", Chem. Listy, roč. 111, č. 7, s. 430–438, čvc. 2017.