[1]
J. Josieková a M. Ritz, „Stanovení majoritních minerálů v jílovcích a jílových břidlicích chemometrickou analýzou infračervených spekter", Chem. Listy, roč. 107, č. 9, s. 713–716, zář. 2013.