[1]
J. Barek, „Stanovení 1-hydroxypyrenu vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií s elektrochemickou detekcí", Chem. Listy, roč. 91, č. 10, s. 871–876, říj. 1997.