[1]
E. Vrbková, E. Vyskočilová, a L. Červený, „Enkapsulace aromatických látek do sférických silikátových částic", Chem. Listy, roč. 109, č. 1, s. 7–13, led. 2015.