[1]
O. Mráček a V. Vyskočil, „Voltametrické stanovení metronidazolu pomocí stříbrné pevné pracovní elektrody [Voltammetric Determination of Metronidazole Using a Silver Solid Working Electrode]", Chem. Listy, roč. 115, č. 12, s. 669–672, pro. 2021.