[1]
M. Kotova, E. Vyskočilová, a L. Červený, „Selektivní hydrogenace konjugovaných dienů a dienových sloučenin", Chem. Listy, roč. 115, č. 6, s. 312–319, čer. 2021.