[1]
M. Matulová a M. Bujdoš, „Rádiometrické metódy a metódy hmotnostnej spektrometrie pre stanovenie dlhožijúcich štiepnych produktov uránu", Chem. Listy, roč. 114, č. 11, s. 753–759, lis. 2020.