[1]
T. Hudcová, H. Skoupá, L. Jelínek, M. Karabín, a P. Dostálek, „Stanovení biologicky aktivních chmelových prenylflavonoidů metodou HPLC-PDA ve chmelovém materiálu", Chem. Listy, roč. 109, č. 6, s. 451–455, čer. 2015.