[1]
P. Drašar, „Písmeno „x“ není znakem vyjadřujícím násobení", Chem. Listy, roč. 114, č. 4, s. 303, dub. 2020.