[1]
M. Pěntáková a J. Jampílek, „Patentová historie přípravku Viagra®", Chem. Listy, roč. 109, č. 6, s. 415–417, čer. 2015.