[1]
„Reklama", Chem. Listy, roč. 113, č. 12, pro. 2019.