[1]
J. Machotová, A. Kalendová, D. Pitthardová, D. Steinerová, a E. Stránská, „Příprava vodou ředitelného samosíťujícího polymerního pojiva s odolností proti bleskové korozi", Chem. Listy, roč. 113, č. 12, s. 745–750, pro. 2019.