[1]
S. Tesařová, M. Charvátová, a M. Vávrová, „Využití metody mikroextrakce tuhou fází pro stanovení bisfenolů ve vodách", Chem. Listy, roč. 109, č. 7, s. 539–542, čvc. 2015.